Et lite tilbakeblikk over klubbens 10 første år

Fra NPKs Klubbavis nr. 1 Våren 1999
Av Svein Kraageland

Etter at Jan-Einar Moe v/Bertel 0. Steen hadde etablert Norsk Peugeot Register og det begynte å komme en god del navn der, ble det oppfordret om å starte en egen klubb for Peugeot i Norge. Personlig hadde jeg tenkt tanken tidligere, men det var dette som skulle til for å få gang på det hele. Jeg kontaktet Anund Støle som jobbet hos Peugeot- forhandleren Lyngdal Karosseri & Auto, han hadde nylig restaurert en 1947-modell 202 og var meget interessert i å være med på å starte en klubb.

Jeg forfattet et brev og sendte til Jan-Einar Moe og forklarte at jeg og Anund herved meldte vår interesse, og det samme hadde også Eddie Bruvoll og Ingvar Fagerland fra henholdsvis Haugesund og Sveio gjort. Dermed ble kontakten formidlet og et møte ble planlagt hos Fagerland (som driver Sveio Auto) i Sveio den 22 april 1989.

Klubben var dermed et faktum, med Fagerland som den første formann, jeg som nestformann og redaktør og Eddie som kasserer. Anund skulle bistå redaksjonen. Vi sendte snart ut melding til alle som stod i Peugeot-registeret og de årste medlemmene meldte snart sin interesse og pr. 1/9 -89 hadde klubben 17 medlemmer, og pr. 1/11 -89 var tallet 27. Tallet fortsatte å stige og var pr. 17/1 -90 kommet opp i 38 medlemmer.

Da jeg begynte å skrive den første klubbavisa var hjelpemidlene relativt primitive, dvs manuell skrivemaskin og det ferdige resultatet ble deretter sendt til Bertel 0. Steen for fotostatkopiering, noe som gav et heller dårlig resultat hva bilder angikk. Men klubben var jo liten med dertil svak økonomi, så det drøyet en stund før vi i 1991 kunne begynne å levere materialet til et trykkeri. Arbeidet med å lage en klubbavis er ganske omfattende, man må jo først og fremst finne noe å skrive om før man kan begynne å forme til det som skal bli til en lesbar klubbavis, og jeg må jo si at dette arbeidet ikke alltid har gått helt av seg selv. Mange ganger setter man seg til for å skrive uten helt å få tråden i det språklige, og det er bare å gi opp for så og fortsette en annen dag. Etter I 0 år som redaktør har det blitt noen nr. av klubbavisa, og heldigvis har det skjedd utvikling på dette punktet også, så da vi i 1997 fikk egen moderne PC ble alt mye enklere, selv om man nok også satte seg større mål til krav om kvalitet. I den siste tiden har dessverre klubbavisa haltet noe hva utgivelsestider angår, noe som skyldes at jeg stadig har mindre tid til overs til hobby og klubbvirksomhet. Jeg håper imidlertid at dette snart bedrer seg ved at flere av klubbens medlemmer tar oppfordringen om å bistå med dette arbeidet slik at klubben kan vokse videre inn i neste århundre(tusen). Når man ser på medlemsmassen burde det være godt grunnlag for å drive en slik klubb, pr. 20 juli -99 var medlemstallet passert 270, og stadig melder det seg flere interesserte. l den senere tiden er det kommet en rekke eiere av nye eller nyere biler for å melde seg inn og jeg tror at hvis de rette personene kommer sammen og tar i et tak, kan Norsk Peugeot Klubb komme til å bli en ganske stor klubb i fremtiden. Litt avhenger nok også av hvordan vår importør tar seg av kunder med interesse og entusiasme over bilmerket Peugeot. Kanskje burde det lages et register hvor alle eiere av forskjellige modeller som ønsker kontakt med likesinnede offentliggjøres. Dermed kan eiere av disse bilene ta kontakt med hverandre for utveksling av erfaringer, lage treff ete. Da tror jeg kanskje at kunder som kjører Peugeot i dag lettere også vil velge samme merke neste gang de kjøper bil.

Tilbake til vår historie, og hva som har skjedd på det arrangements-messige. Det første offisielle treffet vi hadde var under Agder Motorhistoriske Klubbs vårmønstring hos Lyngdal Karosseri & Auto våren 1990 hvor vi hadde egen stand med fire utstilte biler. Siden har det blitt treff i egen regi med de såkalte «Løvesprettene» rundt om i søndre del av landet i tillegg til de populære Grense- treffene vi arrangerer sammen med svenskene. Ekebergmarkedet er jo også et sted vi bruker å besøke med egen stand, noe vi håper å kunne fortsette med så sant ikke arrangørene ønsker klubbene bort til fordel for salgsboder da.

I Pinsen 1990 var Norsk Peugeot Klubb representert under Peugeots I 00-års jubileum ved at fire biler reiste ned til det store arrangementet i Sochaux. Til neste år arrangeres nok et større internasjonalt treff i Sochaux og da er det kanskje igjen på tide å legge turen ned dit hvor Peugeot bl.a. har sitt egne flotte museum samt et av sine store fabrikkanlegg.

Det er masse man kan ramse opp om hva som har skjedd innen klubbens første 10-år, men jeg velger å avslutte denne lille epistelen her for heller å komme tilbake med noen flere tilbakeblikk i tiden som kommer.

TIL DEG som tror du har noe å bidra med, eller som ønsker å være med på å forme klubben videre:

Ta kontakt snarest. Grip sjansen og bli med på å lage en attraktiv og spennende merkeklubb også i år 2000

Grunnlaget er lagt og de 10 første slitsomme årene er passert.

klubbhistorie10ar

Foto tatt under Norsk Peugeot Klubbs etablering hos Sveio auto 22 -april 1989. Vi ser her Eddie Bruvoll og hans 203 1955-modell utenfor Peugeot forhandleren Sveio Auto.